ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Zaměstnanci školy

Ředitel

Mgr. Tomáš Maruška

Statutární zástupce

Mgr. Renáta Fuchsová

Úsek ekonomicko-provozní: 

 • Ekonomka školy: Bc. Mašková Veronika
 • Administrativní pracovnice: Ing. Benedová Romana 
 • Školník: Čuřík Petr
 • Uklízečka: Lubinová Hana 
 • Uklízečka: Šustová Markéta

 

Základní škola

 • Mgr. Fuchsová Renáta - zástupce ředitele I, koordinátor ŠVP
 • Mgr. Štěpánková Petra - zástupce ředitele II, výchovný poradce

1. stupeň

 • Mgr. Kozibratková Pavlína
 • Mgr. Malechová Hana
 • Bc. Matějovská Dagmar
 • Mgr. Nohavová Helena
 • Mgr. Petrželová Vlasta
 • Mgr. Schreibmeierová Jitka
 • Nohavová Iveta - asistent pedagoga
 • Poustevníková Jitka - asistent pedagoga

2. stupeň

 • Mgr. Fríd Veronika
 • Mgr. Jelínková Klára
 • Mgr. Lahodná Šárka
 • Mgr. Mlnařík Jan
 • Mgr. Petrásková Šárka
 • Mgr. Šteffanová Lenka
 • Mgr. Štěpánková Petra
 • Mgr. Vořechovská Kamila
 • Kreimová Eva - asistent pedagoga
 • Ing. Indrrová Věra - asistent pedagoga
 • Bc. Matějovská Dagmar - asistent pedagoga
 • Šperlínová Mirka - asistent pedagoga
 

Školní družina

 • Bártů Věra
 • Nohavová Iveta
 • Poustevníková Jitka
 • Šperlínová Mirka

 

Mateřská škola

 • Bc. Šafářová Ilona - vedoucí učitelka
 • Amortová Jana
 • Bartošová Vladislava
 • Mgr. Svatková Zuzana
 • Mgr. Plávková Jana
 • Bc. Škardová Eva
 • Mgr. Zavadilová Dita
 • Bc. Nohavová Iveta
 • Václavovská Věra - asistent pedagoga
 • Nosková Marcela - provozní
 • Valová Marcela - provozní


Školní jídelna

 • Šustová Barbora - vedoucí školní jídelny
 • Bártová Jaroslava - vedoucí kuchařka
 • Beránková Ivana
 • Milaberská Helena
 • Rozkošová Hana
 • Průchová Marcela