ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Roční plán ŠD

Roční plán školní družiny pro šk. rok 2021/2022

Září

 • Poučení o bezpečnosti, seznámení s řádem ŠD a provozem
 • Adaptace na ŠD, navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her
 • Cesta do školy - dopravní značky, bezpečnost v silničním provozu
 • Hrátky s barvami - výtvarná soutěž
 • Návštěva knihovny - pravidelné celoroční návštěvy

Říjen

 • Podzimní vycházky do přírody
 • Upevňování zásad stolování
 • Práce s přírodninami – malování na kamínky, ulity atd.
 • Kloboukový den
 • Četba na pokračování

Listopad

 • Pyžamový bál
 • Pexesový král
 • Mezilidské vztahy – učíme se toleranci, kamarádským vztahům, používání slovíček – prosím, děkuji atd.
 • Návštěva knihovny
 • Adventní dílna

Prosinec

 • Čertovská kopaná
 • Paní Zima – vystřihovánky
 • Vánoce u nás doma – vánoční zvyky, koledy, tradice
 • Vánoční výzdoba ŠD

Leden

 • Hudební hádanky – poznávání hudebních nástrojů
 • Vv – ubrousková technika
 • Čajové odpoledne s pohádkou
 • Hry na sněhu, sněhová galerie

Únor

 • Masopustní karneval ve ŠD
 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat
 • Turnaj ve vybíjené
 • Pějme píseň dokola – hry se zpěvem

Březen

 • Poznej pohádku podle úryvku
 • Ovocné odpoledne, zdravá výživa
 • Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky
 • Příroda na jaře

Duben

 • Velikonoční vyrábění
 • Den Země
 • Beseda s příslušníkem Policie ČR
 • Čarodějnické rejdění
 • Nácvik besídky

Květen

 • Besídka ke Dni matek - výroba drobných dárků
 • Svět je samý květ
 • Vědomostní soutěže
 • Sportování na hřišti

Červen

 • Den dětí – odpoledne plné her
 • Eko farma Šaloun
 • Bezpečnost o prázdninách
 • Malování na chodník - výtvarná soutěž