ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Současnost

Do sítě škol byla lomnická základní škola zařazena k 20. 2. 1996. Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací, vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a od 1. 1. 2003 i odloučené pracoviště - mateřskou školu.

Škola je umístěna v budově na Václavském náměstí - 1. stupeň a v budově na náměstí 5. května - 2. stupeň, který se nachází i v nejvyšším podlaží přilehlé budovy městského úřadu. Obě hlavní školní budovy jsou propojeny spojovací chodbou se šatnami žáků. Severně od ní je školní dvůr s kolostavem, jižní vchod vede na školní hřiště, z něhož se vstupuje do učebny technických prací a kotelny. Pro teoretické vyučování slouží 14 učeben, z toho 2 odborné. Praktické výuce jsou určeny školní dílna, školní kuchyňka a tělocvična. Pro výuku informatiky i dalších předmětů slouží dvě učebny výpočetní techniky.

Pro společenské a kulturní potřeby slouží v budově nižšího stupně historické schodiště s výtečnou akustikou. V areálu školy je dále využíváno antukové hřiště a zatravněná plocha dvora.

Školní družina má dvě oddělení, obě v samostatných místnostech, o které se nemusí dělit s třídami pro výuku. Družiny se nacházejí v přízemí, poblíž šaten, což je pro jejich provoz optimální. V teplých měsících využívají družiny k zaměstnání žáků i školní dvůr a hřiště.

Součástí školy je i mateřská škola, která se nachází v samostatném, částečně oploceném areálu zahrady s prolézačkami a pískovištěm. V pavilónové budově se nacházejí dvě třídy s hernami a veškerým příslušenství - šatna a umývárna pro žáky i zaměstnance, kuchyňka a sklad.

Kapacita školy je 300 žáků, školní družiny 75 žáků a mateřské školy 80 dětí. Naši žáci nejsou nejen z Lomnice nad Lužnicí, asi pětina jich dojíždí z okolních vesnic - Novosedly nad Nežárkou, Ponědrážka, Smržov, Záblatí, Frahelž, Kolence a Klec.

Učíme podle Školního vzdělávacího programu a podle programu Základní škola, č.j. 16847/96-2. Jsme školou bez speciálního zaměření, ale maximálně využíváme jak možností našich pedagogů, tak specifických podmínek, ve kterých žijeme - kvalitní a příjemné životní prostředí. Do výuky zařazujeme stále více tzv. "alternativních" prvků.

Snažíme se pracovat se žáky individuálně. S integrovanými žáky pracujeme na reedukaci poruch. Učitelé rozvíjí i žáky talentované. Velké úspěchy slaví nejen v okresních, ale i v krajských kolech soutěží a olympiád.

Zajímavá je podle nás nabídka mimoškolních aktivit, neboť ve městě nefunguje středisko, které by se zájmovou činností dětí zabývalo. Nabízíme kroužky sportovní, počítačový, výtvarný, sborový zpěv, druhý cizí jazyk, nápravy poruch učení atd. Mnoho dětí také navštěvuje místní ZUŠ či oddíly v tělovýchovné jednotě.

Vzhledem k naší zeměpisné poloze se přímo nabízí spolupráce s rakouskými dětmi a kolegy. Naše partnerská škola je Haupschule Bad Grosspertholz z Rakouska. Vzájemná výměna zkušeností, poznání tradic a zvyků našich krajů je pro všechny strany obohacující a také velmi příjemná. Pro naše děti je každá výměna především zajímavou "jazykovou" zkušeností.

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
prudký déšť 23 °C 15 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 26/16 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/18 °C