ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Zápis do 1. třídy

Jít poprvé do školy, to je pro dítěvelká událost. 

Jestliže rodiče dítě na školu správně připravují, jistě se na ni bude nedočkavě těšit. Rodiče by neměli dítě školou strašit (ani učitelem), naopak vysvětlit, že zájmem všech pedagogů a rodičů je spokojený prvňáček.

Přejeme Vám hodně chuti a elánu do nové náročné, ale krásné práce. Těšíme se na dobrou spolupráci a předkládáme Vám nejdůležitější informace

Zápis pro školní rok 2022/2023

Řádný termín zápisu je od 11. dubna 2022. Náhradní termín pro omluvené děti bude sdělen dodatečně.

Plnění povinnosti školní docházky

(dle Školského zákona č. 561/2004, §36 a §37)

Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

 • rychle se obouvat, zouvat, zašněrovat své boty
 • oblékat se, svlékat se, skládat a poznat své věci
 • rozepínat a zapínat si knoflíky, zipy
 • zapnout aktovku, dát si ji na záda
 • mít základní sociální návyky - umývat si ruce po použití WC a před jídlem, jíst příborem a dodržovat čistotu a pořádek kolem sebe
 • znát své jméno a příjmení, vědět jména rodičů
 • znát nejkratší cestu do školy a ze školy, opatrně přecházet vozovku
 • jasně a přesně vyslovovat
 • správně držet tužku, sedět správně při psaní, klidně a pozorně naslouchat, reagovat na zadaný úkol
 • počítat do pěti
 • poznat barvy
 • rozlišit pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu
 • poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat vodovými barvami
 • vystřihnout obrázek nůžkami

Čemu bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy

 • po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
 • vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek
 • vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol, a důsledně sledujeme, jak jej vykonává
 • soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi (činnostmi)
 • zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci
 • vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle svůj talíř a příbor
 • vedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
 • učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin denně)
 • naučíme je své jméno a příjmení, adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců
 • naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázat si tkaničky u bot
 • učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru
 • učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky
 • učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod, dodržovat hygienu

Zapojte se do projektu "Večerníčkova školička"

 • škola každoročně připravuje pro budoucí prvňáčky projekt Večerníčkova předškolička
 • aktuální informace k projektu sledujte v novinkách a na stránce Večerníčkova školičkaPřejeme Vám i Vašemu školákovi přitažlivou výuku, dobrou vzájemnou spolupráci se školou a kladné výsledky na cestě za poznáním.

kolektiv pedagogů ZŠ