ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Informace pro rodiče

Poprvé v mateřské škole

 • příchod 1. 9. do 8:00 hodin do třídy dle vyvěšeného seznamu
 • přinést vyplněný evidenční list potvrzený dětským lékařem a dotazník o dítěti
 • přinést bačkory, náhradní oblečení, pyžamo, plastový hrnek, 4 balení papírových kapesníků, vlhčené ubrousky
 • všechno oblečení řádně podepsané!
 • podrobnosti na informační schůzce v srpnu

Informace o provozu

 • součástí základní školy je i mateřská škola
 • v letošním roce jsou otevřeny čtyři třídy
 • provozní doba 6.00 - 16.45 hodin
 • stravování dětí MŠ zajišťuje školní jídelna

Činnost zájmových kroužků

 • součástí práce MŠ je i nabídka zájmových kroužků
 • v letošním roce jsou nabízeny pro předškoláky dva kroužky:
  • Zdravotní tělocvik - Mgr. D. Zavadilová
  • Veselé zpívání - Mgr. J. Plávková
 • činnost kroužků probíhá v dopoledních hodinách jednou týdně od října do května

Odhlašování stravy v době nepřítomnosti dítěte

 • dítě lze odhlásit nejpozději do 12:00 h. předchozího dne na telefonních číslech jednotlivých tříd nebo osobně
 • oběd lze odnést pouze v 1. den nepřítomnosti dítěte ve školce
 • ve vlastním zájmu věnujte pozornost řádnému odhlašování stravy, v opačném případě strava propadá, cena oběda je odečtena z vašeho účtu
 • výdej oběda je stanoven na 11:15 - 12:00 h.
 • oběd je určen k přímé spotřebě

Úplata za MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou o mateřských školách dochází s platností od 1. 2. 2006 k vybírání úplaty podle § 123 za mateřskou školu dle těchto pravidel:

Pokud nebude dítě pobývat ani jeden den v měsíci v mateřské škole, pak může být částka za jeho pobyt v mateřské škole snížena až na polovinu. 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Plné znění Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby - školní družinu je zveřejněno v prostorách základní školy a mateřské školy.

Pro stravné a školné je nutné vyřídit si u své banky souhlas s inkasem ve prospěch účtu 273 208 990/0300. Kopii souhlasu s inkasem odevzdejte v MŠ.

 1. výše úplaty na jedno dítě měsíčně je stanovena na 320 Kč
 2. děti v posledním roce předškolního vzdělávání mají docházku zdarma (úplata za školní stravování tímto není dotčena)

Adresa

Mateřská škola, Nová 494, Lomnice nad Lužnicí

Třídy, učitelky, telefonní kontakty

1. třída Kytičky (děti 2leté+) učitelky: Bc. A. Capouchová, chůva: B. Míková; tel. 774 445 553

2. třída Sluníčka (děti 2leté+) učitelky: V. Bartošová, Bc. I. Šafářová; tel. 774 445 561

3. třída Berušky (děti 4leté+) učitelky: Mgr. D. Zavadilová, J. Amortová, ; tel. 774 496 677

4. třída Motýlci (předškoláci) učitelky: Mgr. J. Plávková, Bc. I. Nohavová, asistentka pedagoga: V. Vaclavovská; tel. 773 857 788

Personální obsazení

 • Zástupce ředitele: Bc. Ilona Šafářová
 • Vladislava Bartošová
 • Bc. Andrea Capouchová
 • Mgr. Dita Zavadilová
 • Jana Amortová
 • Mgr. Jana Plávková
 • Bc. Iveta Nohavová
 • asistentka pedagoga - Věra Václavovská
 • chůva - Barbora Míková