ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Informace pro rodiče

Poprvé v mateřské škole

 • příchod 1. 9. do 8:00 hodin do třídy dle vyvěšeného seznamu
 • přinést vyplněný evidenční list potvrzený dětským lékařem a dotazník o dítěti
 • přinést bačkory, náhradní oblečení, pyžamo, plastový hrnek, 4 balení papírových kapesníků, vlhčené ubrousky
 • všechno oblečení řádně podepsané!
 • podrobnosti na informační schůzce v srpnu

Informace o provozu

 • součástí základní školy je i mateřská škola
 • v letošním roce jsou otevřeny čtyři třídy
 • provozní doba 6.00 - 16.45 hodin
 • stravování dětí MŠ zajišťuje školní jídelna

Činnost zájmových kroužků

 • součástí práce MŠ je i nabídka zájmových kroužků
 • v letošním roce jsou nabízeny pro předškoláky dva kroužky:
  • Zdravotní tělocvik - Mgr. D. Zavadilová
  • Veselé zpívání - Mgr. J. Plávková
 • činnost kroužků probíhá v dopoledních hodinách jednou týdně od října do května

Odhlašování stravy v době nepřítomnosti dítěte

 • dítě lze odhlásit nejpozději do 12:00 h. předchozího dne na telefonních číslech jednotlivých tříd nebo osobně
 • oběd lze odnést pouze v 1. den nepřítomnosti dítěte ve školce
 • ve vlastním zájmu věnujte pozornost řádnému odhlašování stravy, v opačném případě strava propadá, cena oběda je odečtena z vašeho účtu
 • výdej oběda je stanoven na 11:15 - 12:00 h.
 • oběd je určen k přímé spotřebě

Úplata za MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou o mateřských školách dochází s platností od 1. 2. 2006 k vybírání úplaty podle § 123 za mateřskou školu dle těchto pravidel:

Pokud nebude dítě pobývat ani jeden den v měsíci v mateřské škole, pak může být částka za jeho pobyt v mateřské škole snížena až na polovinu. 

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Plné znění Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby - školní družinu je zveřejněno v prostorách základní školy a mateřské školy.

Pro stravné a školné je nutné vyřídit si u své banky souhlas s inkasem ve prospěch účtu 273 208 990/0300. Kopii souhlasu s inkasem odevzdejte v MŠ.

 1. výše úplaty na jedno dítě měsíčně je stanovena na 320 Kč
 2. děti v posledním roce předškolního vzdělávání mají docházku zdarma (úplata za školní stravování tímto není dotčena)

Adresa

Mateřská škola, Nová 494, Lomnice nad Lužnicí

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy k nahlédnutí zde - ŠVP PV.pdf 

Třídy, učitelky, telefonní kontakty

1. třída Kytičky (děti 2leté+) učitelky: Bc. A. Capouchová, J. Nestávalová, chůva: B. Míková; tel. 774 445 553

2. třída Sluníčka (děti 2leté+) učitelky: V. Bartošová, Bc. I. Šafářová; tel. 774 445 561

3. třída Berušky (děti 4leté+) učitelky: Mgr. D. Zavadilová, J. Amortová, ; tel. 774 496 677

4. třída Motýlci (předškoláci) učitelky: Mgr. J. Plávková, Bc. I. Nohavová, asistentka pedagoga: V. Vaclavovská; tel. 773 857 788

Personální obsazení

 • Zástupce ředitele: Bc. Ilona Šafářová
 • Vladislava Bartošová
 • Bc. Andrea Capouchová
 • Jana Nestávalová
 • Mgr. Dita Zavadilová
 • Jana Amortová
 • Mgr. Jana Plávková
 • Bc. Iveta Nohavová
 • asistentka pedagoga - Věra Václavovská
 • chůva - Barbora Míková