ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

O škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: náměstí 5. května 131, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

IZO: 650 031 083

Právní forma: příspěvková organizace (od 1.1. 2003)

IČO: 70 988 374

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Maruška

Zástupce ŘŠ: Mgr. Klára Jelínková

Zástupce ŘŠ: Mgr. Petra Štěpánková

Zástupce ŘŠ pro MŠ: Bc. Ilona Šafářová

Zřizovatel školy:

Město Lomnice nad Lužnicí

Sídlo: náměstí 5. května 130 

378 16 Lomnice nad Luž.

Právní forma: obec

IČO: 00 247 022


Součásti školy

Mateřská škola, kapacita: 80, IZO: 107 532 441

Základní škola, kapacita: 300, IZO: 107 721 180

Školní družina kapacita: 75, IZO: 114 400 164

Školní jídelna a výdejna při MŠ, IZO: 102 503 311 

Odloučené pracoviště

Mateřská škola

Nová 494  

378 16 Lomnice nad Luž.