ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Záložky

Zprávy

Setkání se spisovatelem v knihovně

 

Ve středu 29. 3. se žáci 4. a 5. třídy vydali do knihovny. Spisovatel Michal Vlk je seznámil s velmi zajímavou knihou. Sám předčítal  ukázky a zapojil děti do soutěže o knihu. Vítěz dostal úplně novotou vonící výtisk! Povyprávěl o tom, jak se kniha píše, tiskne i vydává, a  otázky dětí nebraly konce. Březen - měsíc knihy jsme zakončili opravdu skvěle.Beseda v knihovně

Čím budu

Projekt „Čím budu“

Osmáci každoročně zpracovávají v rámci tohoto projektu svou představu o budoucím povolání formou prezentace, kterou předvádí ostatním spolužákům na setkání v tělocvičně ZŠ.

Letos se tato prezentace odehrála v pátek 17. 2. 2023. Žáci si připravili plakáty s informacemi o svém vysněném povolání – jakou školu musí vystudovat, jaké jsou potřeba předpoklady a dovednosti pro výkon této profese, jaké je finanční ohodnocení atd. Svoji prezentaci každý doplnil krátkou básničkou = hádankou, kdy se ostatní děti pokoušely uhodnout, o jaké povolání se jedná.

Prezentace se vydařily, kromě obvyklých automechaniků a cukrářek se nám letos objevila povolání jako např. střelmistr, investigativní novinář, etoped nebo tatér.

Přejeme všem osmákům, aby se jim jejich přání vyplnila a aby se jim dařila i práce ve škole, protože předpokladem budoucího úspěchu jsou momentálně úspěchy školní.Čím buduČím buduČím buduČím buduČím budu

Tonda Obal na cestách

Program Tonda Obal na cestách ve škole

22. 2. absolvovali žáci 1. stupně environmentální program na téma třídění a recyklace odpadů.

Děti rozeznávaly základní druhy odpadů a ujasnily si, co patří do barevných popelnic, které vidí ve své obci. Součástí přednášky byla také ukázka recyklovaných výrobků a instruktážní video o tom, jak se pracuje na skládce a spalovně odpadů.

Mgr. J. Schreibmeierová

Tonda obal na cestáchTonda obal na cestáchTonda obal na cestách

 

 

 

Zážitkový kurz 6. třídy

Letošní kurz šesťáků proběhl v tradičním termínu (polovina září), na tradičním místě (rekreační středisko Lesák v Chlumu u Třeboně), ale za poměrně netradičního počasí - místo obvyklých letních teplot a sluníčka nás letos doprovázel občasný déšť a vítr. Z původního cyklovýletu proběhla z důvodu nepříznivé předpovědi počasí potupná přeprava vlakem a autobusem, ale přesto se uskutečnil úspěšný vodácký kurz na paddleboardech i kánoích, děti si připravily materiál na svoji ročníkovou práci a užily si své kamarády také v jiném než školním prostředí.

Šárka LahodnáVodácký výcvik

Žáci 6. tř.Vodácký výcvik

Dopravní den ZŠ Lomnice s trochou deště

Ve středu 14. září se sešli žáci 3. a 4. tříd ve škole a ten den si do školy vzali kromě svačiny také svá jízdní kola. Konal se naplánovaný den s dopravní výchovou.

Počasí bylo deštivé, proto jsme se ve třídách věnovali dopravním předpisům a pozorně sledovali oblohu, zda náhodou nepřestane pršet. A povedlo se! Ihned jsme popadli kola a helmy a zamířili na dopravní hřiště. Tam jsme se snažili své poznatky uplatnit při jízdě na křižovatce, na kruhovém objezdu, chodili jsme jako chodci a bylo nám venku moc dobře. Pan instruktor pochválil všechny účastníky, byli opravdu šikovní. Jen déšť začal houstnout a tak jsme mokří spěchali zpátky do školy. Doprovázel nás dobrý pocit, že jsme se ani deště nezalekli a že z nás určitě budou dobří řidiči.

foto 1

foto 2

 

Za žáky 3. a 4. třídy Mgr. P. Kozibratková