ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Základní pojmy:

 - násobení mocnin 
 - dělení mocnin 
 - mocnina mocniny 
 - mocnina součinu a podílu

- číselné výrazy s mocninami

- rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě

 Cíl:

- žák zapisuje a určuje mocniny s přirozeným mocnitelem

- žák provádí

- sčítání a odčítání mocnin se stejným základem

-  násobení a dělení mocnin se stejným základem

- zápis čísel pomocí mocnin o základu 10

- výpočet mocnin součinu a podílu

 Prověření znalostí: 

- pětiminutovky na početní výkony s mocninami 
- prověrka - číselné výrazy s mocninami 
- dobrovolné úlohy 
 

 Obsah učiva:

 - příklady k procvičení

- dobrovolné příklady

- digitální učební materiály