ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Kružnice a kruh

Základní pojmy:

 • kruh, kružnice
 • poloměr, průměr
 • sečna, tečna, vnější přímka, tětiva
 • Ludolfovo číslo
 • obvod a obsah kruhu
 • kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Cíl:

 • sestrojování kružnice daného poměru
 • konstrukce průsečíků přímky a kružnice
 • určování vzájemné polohy přímky a kružnice
 • vypočítá obvod a obsah kruhu
 • řeší úlohy z praxe
 • sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
 • znalost Thaletovy věty a její použití při konstrukci tečny trojúhelníka
 • řešení slovních úloh na výpočet délky kružnice a obsahu kruhu

Prověření znalostí:

 • prověrka – konstrukce kružnice, tečny
 • prověrka – výpočet obvod a obsahu kruhu
 • prověrka – konstrukci kružnice opsané a vepsané
 • dobrovolné úlohy
 • závěrečný test

Obsah učiva:

 • příklady k procvičení
 • dobrovolné příklady
 • digitální učební materiály