ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Dotační program "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I"

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí připravila veškeré podklady k podání vašich žádostí a jsme připraveni vám maximálně pomoc s veškerou administrací.
Pověřenou osobou zabezpečující daný projekt v ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí je:
Romana Benedová (tel: 774 445 556, email: romana.benedova@zsmslomnice.cz)

Vážení rodiče!

 

Jihočeský kraj vypsal dotační program „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I“, který je určen pro rodiny s dětmi ve věku 3 - 19 let (k 1. 8. 2022) s trvalým pobytem v Jihočeském kraji (k 1. 8. 2022).

 

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí připravila veškeré podklady k podání vašich žádostí a jsme připraveni vám maximálně pomoc s veškerou administrací. Čerpat tento dotační titul lze od října 2022 do ledna 2023 na předškolní vzdělávání, školní stravování, zájmové a volnočasové aktivity (družina, lyžařský kurz atd.)

 

Pověřenou osobou zabezpečující daný projekt v ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí je:

Romana Benedová (tel: 774 445 556, email: romana.bendova@zsmslomnice.cz),

na kterou se kdykoliv obraťte telefonicky nebo emailem s dotazem či samotnou administrací žádostí nebo osobně v sekretariátu ZŠ pondělí až pátek.  Níže zasílám shrnutí základních informací, přílohou pak základní formuláře. Více informací lze získat na webových stránkách Jihočeského kraje daného projektu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze .

 

Příjem žádostí na ZŠ Lomnice nad Lužnicí lze podat do 15. ledna 2023!

 

 

 

 

 

S pozdravem

Mgr. Tomáš Maruška

ředitel ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

 

 

 

Základní informace dotačního programu:

 • určen pro rodiny s dětmi ve věku 3 - 19 let (k 1. 8. 2022) s trvalým pobytem v Jihočeském kraji (k 1. 8. 2022)
 • žádost o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity - příspěvek max. 4 000,-Kč lze čerpat u více organizací, v součtu nesmí přesáhnout 4 000,- za podporovanou osobu)
 • podporované aktivity - předškolní vzdělávání, školní stravování, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity, družina
 • prokázání nároku na dotaci:
  • pobírání příspěvku na bydlení
  • pobírání příspěvku na dítě (alespoň v některém měsíci roku 2022)
  • pokud žadatel nepobírá dávky, tak čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout 13 000,- na člena domácnosti (uvádí se celková částka za všechny členy domácnosti - příjmy ze závislé činnosti, prac. poměr, DPP, DPČ)
  • podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce)
  • Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči.
 • Doklady dodávají a žádost o podporu vyplňují rodiče prostřednictvím ZŠ! (nikoliv škola)
 • potvrzení ÚP o pobírání příspěvku na bydlení potvrzení ÚP o pobírání přídavku na dítě potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet podle daňového přiznání za rok 2021 potvrzení ÚP o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ

Přílohy

informace pro rodiče

dotační program My v tom jihocechy nenechame - informace pro rodiče EP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 543,54 kB

žádost o podporu

2 žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu I (3-19).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,63 kB

výpočet příjmů

3 výpočet příjmů z podnikání_fyzická osoba podávající daňové přiznání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,58 kB

potvrzení Úřadu práce

4 Potvrzení ÚŘADU PRÁCE.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,64 kB

přehled příjmů

5 přehled příjmů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,24 kB
Datum vložení: 7. 11. 2022 13:34